Regels
Home > NL > Regels

Toernooi reglement 2019 (8 teams)

 1. De deelnemende elftallen zijn ingedeeld in twee groepen van vier ploegen en spelen een halve competitie. De nummers 1 en 2 van elke groep plaatsen zich voor de halve finale.
 2. De groepswedstrijden duren 2*25 minuten. Alle overige wedstrijden daarna duren ook 2*25 minuten. Alle kruis- en eindwedstrijden (ook de finale) op de zondag worden, bij gelijke stand beslist door straf­schoppen.
 3. Voor elke wedstrijd wordt er getosst. De winnaar van de toss heeft doelkeuze, de verliezer trapt af.
 4. Er wordt gespeeld volgens het FIFA/UEFA-reglement. Alle wedstrijdreglementen voldoen aan het reglement van de International Football Association Board (IFAB).
 5. Een speler, die uit het veld wordt gestuurd (2 * geel, dan wel rood) is automatisch voor de eerstvolgende wedstrijd van het toernooi geschorst. Een speler die in de loop van het toernooi twee gele kaarten krijgt, is de eerstvolgende wed­strijd geschorst.
 6. De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters van de KNVB en  UEFA.
 7. Elke scheidsrechter wordt tijdens het toernooi door twee neutrale, ervaren assistent-scheids­rechters geassisteerd.
 8. Het toernooi staat open voor spelers die geboren zijn na 1-1-2000 tot en met 31-12-2001. Elk team mag 3 dispensatie spelers hebben welke maximaal 1 jaar ouder zijn. Alleen voor nationale teams wordt een uitzondering gemaakt: Hier geldt 1-1-1999.
 9. Tijdens het toernooi gelden de normale invallersbepalin­gen; per wedstrijd vijf veldspelers of vier veldspelers en een keeper.
 10. Elk elftal is verplicht de wedstrijd op tijd te laten beginnen. Is een elftal vijf minuten na het aangegeven tijd­stip niet aanwezig, dan wordt de tegenpartij als winnaar beschouwd met een uitslag van 3-0.
 11. Bij gelijke clubkleuren, of bij clubkleuren die slecht van elkaar te onderscheiden zijn, moet de ploeg die in het programma het eerste vermeld staat, in shirt met een afwijken­de kleur verschijnen. Bij twijfel-gevallen beslist de scheidsrechter.
 12. Iedere ploeg dient vòòr aanvang van de eerste toernooi­wedstrijd bij de toernooi-organisatie een elftallijst in te leveren, met daarop de naam, voornamen, geboortedatum en vast rugnummer van elke speler. Het aantal op deze lijst voorkomen­de spelers is niet gebonden aan een limiet.
 13. Het aantal punten per elftal is beslissend voor het bepalen van de eindstand in de twee groepen. Per gewonnen wedstrijd krijgt men 3 punten. Voor elk gelijkspel 1 punt. Eindigen 2 of meer ploegen in een groep gelijk, dan beslist het onderlinge resultaat. Is dit gelijk, dan beslist het doelsaldo. Is ook dit doelsaldo gelijk dan beslist het hoogst aantal gescoorde goals. Is ook dit gelijk dan worden er strafschoppen genomen om tot een beslissing te komen. En wel 5 strafschop­pen per ploeg door 5 verschillende spelers. Is het na de serie van 5 strafschoppen nog gelijk, dan wordt om en om een strafschop genomen en de ploeg die het eerst mist na een gelijk aantal beurten is de verliezer.
 14. Indien een doelsaldo mede ontstaan is door wangedrag van de tegenpartij, dan beslist de organisatie, in overleg met de scheidsrechters, over de geldigheid van de uitslag. De beslissing van de organisatie is dan bindend.
 15. Voor dit toernooi zijn prijzen beschikbaar gesteld, te weten 1e tot en met de 8e prijs. De winnaar van het toernooi ontvangt tevens een wisselbeker, de "Berendhaus-Future-Cup". Tot slot zijn er prijzen voor de beste keeper, de beste speler en topscorer.
 16. Van de finalisten wordt verwacht dat deze hun deelname aan het toernooi van 2020 reeds toezeggen.
 17. Het uitwisselen van vaantjes voor iedere wedstrijd is gebruikelijk.
 18. Officials en spelers die aan het toernooi deelnemen, dienen zelf een verzekering af te sluiten tegen ziekte en ongevallen tijdens hun verblijf in Nederland.
 19. De toernooidirectie is verantwoordelijk voor alle sportieve overeenkomsten in relatie tot het toernooi, als ook voor alle opmerkingen, protesten en klachten. De toernooidirectie zal geen klachten accepteren aangaande beslissingen door de arbitrage.
 20. Alle televisie- en radio-rechten behoren toe aan de organisatie.