Disclaimer
Home > NL

Disclaimer

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Terborg Toernooi aan het beheer
  van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Terborg Toernooi is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van Terborg Toernooi.
 • Terborg Toernooi is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de op
  deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, bijvoorbeeld aanbiedingen van derden, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.
 • Terborg Toernooi is niet verantwoordelijk voor het functioneren van
  de website, noch voor de verwerkingssnelheid ervan en is niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade die hieruit mocht voortvloeien.
 • Door Terborg Toernooi per e-mail verzonden informatie is uitsluitend
  bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Terborg Toernooi staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.