Regels
Home > NL > Regels

Algemene regels 2019

 1. Entreeprijzen: Volwassenen betalen € 25,00 voor een passe-partout. Op vrijdag betalen volwassenen € 6,00 op zater­dag € 12,00 en op zondag € 12,00 per persoon. Jeugd tot en met 12 jaar heeft gratis entree. Jeugd van 13 t/m 17 jaar betaalt € 12,50 voor een passe-partout. Op vrijdag betaalt de jeugd € 3,00, op zaterdag € 6,00 en op zondag € 6,00 per persoon.
 2. Verkoopprijs van het programmaboek bedraagt € 2,50.
 3. Het is verboden voor onbevoegden de kleedkamers van de ploegen, scheidsrechters en grensrechters te betreden, alsmede de bestuurskamer, het wedstrijdsecretariaat in de bus en de VIP-ruimten.
 4. De toeschouwers zijn verplicht achter de omheining van de velden te blijven.
 5. Glazen flessen en drinkglazen mogen niet naar de velden worden genomen.
 6. Bij verlies van voorwerpen kan men terecht bij het wedstrijdsecretariaat in de bus. De organisatie kan echter nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
 7. Bij verwondingen of blessures kan men zich wenden tot de EHV-post.
 8. Voor eventualiteiten kan men ons sportpark, telefonisch bereiken onder nummer 06-54907424 of 06-53289432.
 9. Deelname aan nevenactiviteiten is altijd voor eigen risico.
 10. In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de toernooi-organisatie.
 11. Een ieder die zich misdraagt, in welke vorm dan ook, wordt door de toernooi-organisatie voor de duur van het hele toernooi verwijderd van het sportcomplex.
 12. Bezoekers en deelnemers worden verzocht het afval in de daarvoor bestemde afvalbakken te deponeren.
 13. Aangebrachte vernielingen worden op kosten van de ver­nieler hersteld.
 14. Bewaar uw entreekaart cq polsband goed voor eventuele controle door mede­werkers van de organisatie tijdens het toernooi.
 15. Bezoekers van de vip-ruimte worden iedere dag ingecheckt en voorzien van een polsband
 16. Bezoekers vanaf 18 jaar worden iedere dag voorzien van een polsband vanwege het mogen nuttigen van alcoholische dranken.
 17. Het is niet toegestaan drank en etenswaren mee te nemen naar het sportpark.
 18. Op het sportpark wordt gewerkt met een muntensysteem voor het kopen van drank en food.
 19. Op de accommodatie worden foto’s gemaakt en opnames voor radio en tv. Alle bezoekers van het Terborg Toernooi gaan akkoord met het feit dat eventueel foto- en/of beeldmateriaal in diverse media gepubliceerd zouden kunnen worden waarop bezoekers van het Terborg Toernooi te zien zouden kunnen zijn.